Luke blogt er op los! ( … of niet … )

Luke blogt er op los!
VO Deest-Zuid fase I

Het voorlopig ontwerp voor het gebied ‘Deest-Zuid’ is opgesteld als uitwerking van de Dorpsontwikkelingsvisie Deest. De uitgangspunten uit de Dorpsontwikkelingsvisie zijn opgenomen in dit voorlopig ontwerp. Belangrijkste punt in deze landelijke omgeving is een open bebouwing aan de randen, in combinatie met een toenemende dichtheid in de kern van het gebied. Uiteraard dient parkeren zoveel mogelijk op eigen terrein te gebeuren en moet er ruimte zijn voor groen en speelmogelijkheden. Het voorlopig ontwerp is zodanig opgezet dat vanuit iedere woning directe relatie is met een grotere groene ruimte. Vanaf de westkant van het plan is rechtstreeks de grote wigvormige groene ruimte te bereiken die de verschillende fasen van elkaar scheidt. Vanaf de oostkant is het buitengebied van Deest te zien. Vanaf de oost- en westzijde steken brede groene wiggen in het plangebied. Centraal in het gebied wordt parkeren gecombineerd met een groene invulling.

Klik hier om de volledige rapportage te lezen

One Response to VO Deest-Zuid fase I

  1. Pingback: Luke blogt er op los! » Archive » Beeldkwaliteitsplan Deest-Zuid

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Categories
Twitter Goodies
  1. Iedere reactie, opmerking of vraag is welkom