Luke blogt er op los! ( … of niet … )

Luke blogt er op los!
Verkaveling Hulzebraak

In de gemeente Schijndel is in de loop van de jaren gewerkt aan de planvorming en de realisatie van de wijk ‘Hulzebraak’. Twee van de drie fases zijn reeds gebouwd. De derde en laatste fase ia uitgewerkt in een verkavelingsplan, beeldkwaliteitsplan, inrichtingsplan en bestemmingsplan.

De kern van het ontwerp is gelegen in forse groene randen van de wijk. De eerste fases van Hulzebraak hebben niet bijzonder veel groen gekregen tijdens de planvorming. In de derde fase diende dit gecompenseerd te worden. Daarom is gekozen voor groen op de plekken die niet vanuit de derde fase maar vanuit het totaal centraal zijn gelegen: de noord en oostrand. Tevens is centraal in het gebied gebruik gemaakt van een bestaande forse bomenrij wat het plan na ontwikkeling meteen en complete indruk geeft.

Klik hier voor het beeldkwaliteitsplan
Klik hier voor het inrichtingsplan

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Categories
Twitter Goodies
  1. Iedere reactie, opmerking of vraag is welkom