Luke blogt er op los! ( … of niet … )

Luke blogt er op los!
Portfolio
Beeldkwaliteitsplan Deest-Zuid
Beeldkwaliteitsplan Deest-Zuid

Na het opstellen van een visie voor geheel Deest en de stedenbouwkundige verkaveling van de eerste fase, heeft BRO ook het beeldkwaliteitsplan voor de eerste fase gemaakt, omgedoopt tot ‘de Gaarden‘. Hierin staat het gebruik van lokale materialen voorop. Er staat natuurlijk niet voor niks een steenfabriek in het dorp! Het architectenbureau JongZeeuw tekende uiteindelijk […]

Verkaveling Hulzebraak
Verkaveling Hulzebraak

In de gemeente Schijndel is in de loop van de jaren gewerkt aan de planvorming en de realisatie van de wijk ‘Hulzebraak’. Twee van de drie fases zijn reeds gebouwd. De derde en laatste fase ia uitgewerkt in een verkavelingsplan, beeldkwaliteitsplan, inrichtingsplan en bestemmingsplan. De kern van het ontwerp is gelegen in forse groene randen […]

Contra-expertise Leyzoom
Contra-expertise Leyzoom

De gemeente Goirle had eerder de bouw van een woning op de hoek van de Abcovenseweg / Leyzoom afgewezen. De gronden daarvoor waren niet volledig duidelijk. Advocatenbureau Holla, Poelman en van Leeuwen vroeg BRO in 2009 een onafhankelijk advies uit te brengen over de mogelijkheid voor woningbouw op deze plek. Vanuit een historische studie bleek […]

VO Deest-Zuid fase I
VO Deest-Zuid fase I

Het voorlopig ontwerp voor het gebied ‘Deest-Zuid’ is opgesteld als uitwerking van de Dorpsontwikkelingsvisie Deest. De uitgangspunten uit de Dorpsontwikkelingsvisie zijn opgenomen in dit voorlopig ontwerp. Belangrijkste punt in deze landelijke omgeving is een open bebouwing aan de randen, in combinatie met een toenemende dichtheid in de kern van het gebied. Uiteraard dient parkeren zoveel […]

Categories
Twitter Goodies
  1. Iedere reactie, opmerking of vraag is welkom